Zpět na akce a rozvrhy

Tradiční čínská medicína- co si můžeme dělat sami

Pulsová diagnostika, aurikuloterapie, harmonizace

Termíny:
5.10.2013
9. - 10.11.2013
28.2.- 1.3.2014

Časový rozvrh třetího setkání:
pátek 17:00 - 20:00
sobota 10:00 - 18:00 s přestávkou

Program:
 • Základy akupunktury
 • Základy pulsové diagnostiky v kostce
 • Pulsy v současném období změn
 • Čikung na uvolnění a energetizaci
 • Doporučené postupy harmonizace
 • Dorovnávání ve skupině i jednotlivě
 • aurikuloterapie - ušní akupunktura pomocí minijehliček, převážně praxe
 • Meditace - dvě asi půhodinové
 • Moxování, jódování, vlaštovičník

Cena za třetí setkání: 1000.-

Úvodem

Zveme vás na jedinečný program s tradiční čínskou medicínou - co si můžeme dělat sami.
Ve třech víkendových setkáních se napřed spojíme sami se sebou, a pak už to půjde samo.

Co je pro nás energie? A co my s tím?
Pět prvků a orgánů nejsou pro nás další formy, které je potřeba uchopit, pochopit a naučit se. Jedno přechází v druhé a záleží na nás, kam až se pustíme. Všechno je dobře a nic nemusí být tak jak si představujeme.

Pro nás bude důležité vyzkoušet si vše sami na sobě a ostatních, podělit se o pocity, názory a pomoci si tak navzájem.

První setkání s TČM - sobota 5.10.

11:00 - 16:00


Třívíkendový seminář zahájíme celodenním moxováním - tedy tím, že si dáme energii a nastartujeme tělo pro další práci. Budeme moxovat celé tělo, i hlavu. Naučíme se vnímat místa na svém těle, protože vždy moxujeme podle pocitu.

Souběžně budeme lehce cvičit, relaxovat a individuálně harmonizovat.
První jednodenní seminář se bude týkat především tématu moxování. Uskuteční se v Centru Kamala.

Druhé setkání s TČM 9. - 10.11.

Program bude přizpůsoben účastníkům.

Sobota dopoledne
  • Práce s energií
  • harmonizační cvičení
  • Qigong pěti prvků
  • meditace
  • Základní pravidla akupunktury
  • pentagram yin a yang orgánů a vztahy mezi orgány
  • Pulsová diagnostika
  • lokalizace pulsu
  • princip vyšetření pulsu
   energetické minimum a maximum na dráze
  • systémový náhled na energetické pole člověka
   jeho odraz na pulsu si odvodíte sami

Sobota odpoledne
  • moxování
  • krátce k jódování a vlaštovičníku
  • Práce s energií
  • v kontaktu s řídícími místy našeho těla; samostatně a ve dvojici s kontrolou změn na pulsu
  • meditace
 • Harmonizace - společná a individuální

Neděle
  • Pulsová diagnostika
  • pulsy v současném období změn
  • zkratky dorovnávání
  • výběr důležitých akupunkturních bodů
  • Aurikuloterapie
  • ušní akupunktura jako informační léčba
  • praktické ukázky ošetření, které si můžete dělat sami ...
   pokud přečtete puls :-)


Budu předávat systém léčby podle Dušana Tomka. Více na mých stránkách ...

Třetí setkání s TČM 28.2. - 1.3.2014

Třetí víkendový seminář bychom se věnovali tématu více do hloubky.
Budeme se dorovnávat navzájem ve dvojicích, předávat si své zkušenosti a a sdělovat si, jak tyto techniky vnímáme.

Ráda bych, abychom se sešli ve více lidech v návaznosti na předešlý víkendový seminář a zavěnovali se více aurikuloterapii - neboli ušní akupunktuře pomocí minijehliček. Tato metoda je jedinečná pomoc i při hlubší povaze nerovnováhy (pohybový aparát, zlomeniny, psychické stavy, trávicí systém, bolesti hlavy, ženské problémy ...). Velmi napomáhá následné harmonizaci a jejímu udržení v těle !!

Aurikuloterapie je léčbou informační a také proto je potřeba, abychom se na ni připravili v předchozích kurzech. Velmi doporučuji moxu, protože jehlička energii sama nedává. Více na mých stránkách.

Na programu bude:
 • jak se snadno a rychle zharmonizovat pomocí Qigongu
 • meditace a meditační cvičení vsedě
 • energie Reiki
 • moxování těla a ucha
 • samostatná práce - harmonizace ve dvojici
 • aurikuloterapie - praktická aplikace


Aurikuloterapie je vždy ukončena harmonizací. Nedoporučuje se bez základní znalosti pulsové diagnostiky.
Bude předáván systém terapie podle Dušana Tomka .