Taiji

vesmirTaiji jako princip znamená, že energie qi, která je vlastní všemu živému, se dala do pohybu. Společná cvičení taiji dávají všem účastníkům více vnitřního prostoru, který se promítá navenek. Pak se naše pozice srovnají a tělo se stává průchozí v jednotném proudu. Naše nemoci, problémy i radosti, životní situace, to vše může námi projít, jako my procházíme v taiji formě z jedné pozice do druhé. Sestava taiji tak vytváří harmonický tok jednoho pohybu a náš život se stává harmonickým tokem celku.

Cílem praktikování sólo formy je prohlubování znalosti sebe sama. Cvičení s partnerem dává porozumění ostatním.

Můžeme cvičit pro zdraví nebo pro celistvější úrovně stability a poznávání. Informace o kurzech Taiji najdete v rubrice Akce a rozvrhy.