Qigong

přírodaPro taoisty je qi přírodní silou (energií) zaplňující vesmír. Její součástí je také síla lidská ... Bez qi by nebyl život. Qigong můžeme pojmout jako studium této vesmírné energie, jako dovednost práce s energií. Cvičení qigong vyvažuje a posiluje všechny složky našeho organismu Tělo - mysl – duch.

Qigong zahrnuje soubor prostředků a metod k pěstování a kultivaci energie qi. Jedná se o celou řadu nejrůznějších cvičení, která mohou sloužit k podpoře taiji, k podpoře zdraví a harmonizace, ke zvyšování citlivosti a vnímavosti, zlepšení pohyblivosti atd. Na kurzech Qigong se učíme např. 8 kusů brokátu (dvě varianty), Orgánovou sestavu, přírodaQigong tří okruhů, Hru pěti zvířat, Otevírání bran, Body Tapeing, Zhan Zhuan Gong, Cvičení 12 meridiánů, Hui Chun Gong a další. Můžeme cvičit pro zdraví, pro prodloužení života, pro duchovní transformaci nebo pro radost.

Na začátku se učíme vnímat energii, abychom ji později mohli usměrňovat a shromažďovat. Cvičení jsou prováděna formou pohybovou nebo statickou. Součástí kurzů qigong jsou meditace.

Rozvrh pravidelných a víkendových kurzů