Naše cvičení

přírodaNaše cvičení taiji je vhodné téměř pro každou věkovou kategorii. Cvičení je vedeno srozumitelnou formou a beze spěchu, s individuálním přístupem a s důrazem na správnost provedení.

V prvních týdnech cvičíme jednotlivé sestavy a qigong pro rozvoj vnímání a cítění, ale i pro rozvoj samotných pohybových schopností cvičících. Během prvního roku začínáme s výukou sestavy 88 forem Yang Cheng-fu a k tomuto účelu i s výukou potřebných dovedností i vědomostí, jako např. správná struktura pozice, účelovost prováděného pohybu, objasnění a zažití principů jako je uvolněnost, pohyb z těžiště, pohyb po kruhu, rovná záda, plynulost a rovnoměrnost pohybu apod. Cvičíme Principy taiji, statický a pohybový qigong, qigong tří okruhů, nácvik pozic a následné spojení do pohybu. Základem prvního roku cvičení je Kruhová forma, která obsahuje prvky začátku dlouhé formy a při tom tvoří samostatný celek. Kruhovou formu lze cvičit samostatně i řadu let.

přírodaUž po dvou až třech lekcích jsou cvičící schopni pociťovat příjemné nebo přínosné změny, které ovlivňují fyzickou i psychickou stránku života. Pravidelná cvičení v týdnu mohou doplňovat víkendové kurzy nebo jiná setkání.

V druhém roce cvičení se učíme druhou část sestavy 88 forem a zároveň začínáme se základním tui shou jednou rukou. Druhá část sestavy je doprovázena cvičením formy Self defense form a různými sestavami Qigong jako Otevírání bran, cvičení Pěti prvků a Pěti zvířat, Zhan Zhuan Gong.

přírodaV dalších letech cvičení se dlouhá forma (88 forem Yang Cheng fu) doplňuje cvičením Krátkého san sao jako sólo forma a forma ve dvojicích, tui shou oběma rukama, pokročilými formami Qigong, Velkého san sao - A (jang) B (jin) ve dvojici.

Ve cvičení navazujeme na styl Erla Montaigue. Mým učitelem je Jan Pletánek a naším mistrem je Francois Hainry. Je možné si s nimi zacvičit na prázdninových a případně i víkendových akcích.

Rozvrh pravidelných a víkendových kurzů