Nabízíme

Při otvírání akcí z rubriky “Nabízíme” budeme přihlížet na váš zájem. Tak dejte vědět.

Víkendové semináře pulsové diagnostiky

stromSoučástí každého semináře je cvičení Qigong a harmonizace.

Výběr některých témat:

  • Energetický systém člověka, jeho funkce a projevy
  • Principy a praxe harmonizace v současné době
  • Pulsová diagnostika
  • Moxa - vše o moxe a moxování

Dopolední cvičení pro harmonii

Cvičení využívá prvky Taiji a jógy, vede k regeneraci a rekondici a má za úkol harmonizovat náš systém. Více v přehledu akcí a rozvrhů.

Společné meditace

Přednášky

Pořady hostů

Více v přehledu akcí a rozvrhů.

Individuální konzultace a ošetření

Více na mých osobních stránkách

  1. Konzultace: pulsová diagostika, životní styl, Taiji, Qigong, jóga
  2. Individuální ošetření: shiatsu, biopunktura, moxování

Pouze na základě telefonické objednávky!